AMPAgavina.org

Associació de mares i pares d'alumnes de l'Escola Gavina
Subscribe

ASSEMBLEA FINAL DE CURS

28 de juny de 2017 Categoria: Notícies de l'AMPA

Que és un ampa? Un ampa és una entitat de intervencio ciutadana en la qual s’integren voluntàriament mares i pares de l’alumnat d’un centre escolar.
Objectiu. El principal és afavorir la participacion organitzada en la gestio i control dels centres educatius i la programacio general de l’ensenyament.
Participar. Consisteix en corresponsabilizarse en les tasques col·lectives, suggerir idees, interessar-se per aquells aspectes de la educacio, que afecten a les nostres filles i fills. Tenir una informacio i una formacio per a opinar amb coneixement de causa i intervenir. No és un fi és un mitjà. La fi consisteix a aconseguir un sistema educatiu de millor qualitat que prepare a les nostres filles i fills per a la vida.
Les ampas han de ser organitzacions vives on els pares i mares s’informen, es formen i participen en les activitats i debats, asi com en la gestio del centre educatiu en el qual esten matriculats les seues filles i fills.
 
Etiquetes: ,