Coeducació

Descripció

“ La Coeducació és un projecte i una fòrmula pedagògica que es proposa detectar el sexisme com a injustícia i carència, inventar i propagar noves maneres d’anomenar el món humà sense jerarquies sexuals ni atribucions de gènere, i compensar la mancança de l’obra humana de les dones als curricula, en posar-la també al centre dels aprenentatges” (Elena Simón)

Línies d'actuació

-Introduïr/aclarir el concepte de coeducació a la comunitat educativa: fer arribar l’importància i la seua relació amb aspectes fonamentals de la convivència
-Visibilitzar i Sensibilitzar (AmpaNews, Biblioteca, Xarxes, activitats formatives per a les famílies)
-Treballar amb les famílies aspectes concrets amb les eines que considerem pertinents en col.laboració amb l’escola: ús del llenguatge, els estereotipus, estils educatius,…
-Seguiment de casos (seguint el protocol de comunicació i el Pla de Convivència)
-Formar-nos les integrants de la Comissió
-Procurar vies de coordinació i col.laboració amb l’Escola

Per a contactar amb aquest grup podeu escriure a: coeducacio@ampagavina.org.