Convivència

Descripció

El grup de convivència de l’AMPA forma part de la comissió de convivència del Consell escolar. Aquesta comissió està formada per pares/mares, mestres i alumnes. 

Objectius

Els objectius fonamentals d’aquesta comissió són: realitzar un seguiment del pla de convivència i elaborar trimestralment un informe, que presentarà al consell escolar. Aquest informe recollirà les incidències produïdes, les actuacions dutes a terme, els resultats aconseguits i les propostes de millora que es consideren pertinents.

Línies d'actuació

Actualment aquest grup es planteja les següents línies d’actuació

-Seguiment del treball fet a l’escola per millorar la convivència al centre
-Servir de nexe entre escola-famílies respecte de les accions que es desenvolupen al voltant de la convivència
-Treball al voltant del pati, com a espai on s’esdevenen la majoria de conflictes
-Seguiment de casos (seguint el protocol de comunicació i el Pla de Convivència)
-Fomentar i proposar accions de millora de la convivència a l’escola: resolució alternativa de conflictes (mediació).

Calendarització i objectius de les reunions

21. 11.17
Valoració de la presentació + tancar calendarització i objectius de la comissió/funcions
19.12.17
Casos i revisió del que s’està fent sobre convivència a l’escola (mediació entre d’altres)
Possible redacció d’un informe que ho reculla
30.01.18
Pensament respecte a l’objectiu fonamental: pati i agressions verbals
20.02.18
Seguiment del treball iniciat des de la comissió
17.04.18
Seguiment del treball
Possible redacció d’un informe final

 

Contacte

Per a contactar amb aquest grup podeu escriure a: convivencia@ampagavina.org.