CONVOCATORIA ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA GAVINA

Quan:
16/11/2018 @ 15:00 – 17:00
2018-11-16T15:00:00+01:00
2018-11-16T17:00:00+01:00
CONVOCATORIA ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA GAVINA

Per la Junta Directiva de l’AMPA de l’Escola Gavina s’ha acordat celebrar l’assemblea ordinària de l’Associació el proper divendres dia 16 de novembre de 2018, a les 15:00 hores, al pavelló de l’Escola amb el següent ordre del día:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (de 14 de juny de 2018)
2. Aprovació del balanç i l’estat de comptes de l´exercici 2017/2018
3. Examen i aprovació, si escau, del pressupost d´ingresos i despeses de l’exercici 2018/2019
4. Aprovació de la quota ordinaria
6. Altres assumptes d´interés:
   a) Control d´altres órgans: donar compte dels acords de la Junta Directiva
   b) Informació del calendari del curs 2018/2019
   c) Informació del funcionament de l´AMPA
7. Precs i preguntes

El que es comunica a tots els interessats, mitjançant la publicació de la present a la seu electrònica de l’Associació, www.ampagavina.org, així com mitjançant correu electrònic o missatge al terminal móvil als asociats que així ho hagueren manifestat, i publicació al tauler d’anuncis de l’Associació al recinte del centre.