Com funciona

Qualsevol pare o mare de l’escola pot inscriure’s, ja que la seua inscripció és voluntària.

L’AMPA és oberta a la participació de totes les mares i pares de l’Escola.

Els ingressos provenen bàsicament de les quotes dels socis, els ajuts per a activitats específiques i activitats diverses. La quota anual és de 40 euros per família.

L’aplicació dels ingressos reverteix íntegrament a la comunitat escolar:

  • Dotació de recursos didàctics: Material Psicomotricitat, Renovació Jocs de Pati.
  • Aportacions per a activitats específiques (festes escolars, trobades d’escoles en Valencià, Setmanes culturals a l’Escola, etc.)
  • Aportacions per al desenvolupament dels tallers: expressió corporal i esports.
  • Despeses de funcionament de l’AMPA ( material d’oficina, fotocòpies, tramessa rebuts, etc.)
  • Escola de Mares i Pares: Xerrades