La ressaca del 8-M

Aquest vuit de març hem viscut una mobilització feminista com mai abans
havíem vist. Perquè una eclosió d’aquesta magnitud tinga lloc, s’han de donar
unes condicions socials idònies. I aquestes són la conseqüència directa del
treball de fons al llarg de molt de temps, amb paciència i continuïtat dels
moviments feministes, un treball envoltat sovint en la incomprensió i
minimització de les qüestions de gènere.
Esperem de veres que aquest crit, aquesta explosió, siga la palanca per a
repensar-nos com a societat, que les persones amb responsabilitats polítiques
escolten i actuen, i que nosaltres sapiguem tindre una actitud més autocrítica,
revisem els nostres automatismes i inèrcies… Perquè la desigualtat de gènere
ens travessa en totes les dimensions vitals, i com van encunyar les mares del
feminisme actual, «el que és personal és polític».

Grup de Coeducació de l’AMPA Gavina

Voluntariat pel Valencià

Enguany posarem en marxa una nova edició del Voluntariat pel Valencià, el
programa d’Escola Valenciana que té com a objectiu potenciar l’augment de
parlants en la nostra llengua. Amb el programa es tracta d’ajudar a llançar-se a
parlar totes les persones que no tenen el valencià com a llengua de
comunicació amb l’ajuda d’una persona valencianoparlant.
La parella lingüística quedarà per a parlar en valencià una hora a la setmana,
durant un mínim de deu setmanes, en un horari flexible. En paral·lel, també pretenem crear un curs de valencià oral o un grup de conversa que complemente el voluntariat.
Qui pot ser voluntari?
Qualsevol persona que parla la llengua amb fluïdesa i l’estima tant com per a
regalar el seu temps a altres persones, que s’interessen per ella. Com que es
tracta de parlar NO es demanen títols oficials que certifiquen el nivell de
valencià dels voluntaris. Al mateix temps ser voluntari també ajuda a millorar
el nivell de la parla.
Qui pot ser aprenent?
Qualsevol persona que no parla valencià, siga del territori espanyol o de l’estranger.
L’escola enviarà en breu un correu a les famílies amb més detalls i la fitxa
d’inscripció.

Grup de Llengua de l’AMPA Gavina