8 de març

L’AMPA se suma i solidaritza als actes del 8 de març amb motiu del Dia de la Dona. Des d’aquella primera declaració del Partit Socialista dels Estats Units d’Amèrica al 1909 i la declaració de l’ONU el 1945 de 8 de març com a Dia internacional de la Dona, comprovem
que ens queda molt per fer. Davant l’assumpció de normalitat del que no ho és, d’un domini
patriarcal que ens ha conformat un imaginari col·lectiu sociocultural (llenguatge com a
construcció d’acadèmics, el disseny de les ciutats i patis escolars, els rols i oficis, els noms
dels carrers, festes, els manuals d’Història, les legislacions, cosificació i tot un inabastable
etcètera), volem visibilitzar la lluita feminista i felicitar-nos per la celebració d’aquest dia amb
la convocatòria de vaga internacional.