Actes i pressupostos 22-23

A continuació podreu vorer les actes de les reunions que hem fins ara a aquest curs i també els pressupostos aprovats.

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
D’ALUMNES DE L’ESCOLA GAVINA CELEBRADA EL DIA 14 D’OCTUBRE DE 2022

20221014 ACTA DE LA SESSIÓ DE LA ASAMBLEA GENERAL AMPA GAVINA

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
D’ALUMNES DE L’ESCOLA GAVINA CELEBRADA EL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2022

ACTA DE LA SESSIÓ 4 NOV 2022 AMPA GAVINA