Convocatòria assemblea general 13 de juny a les 16:00

La junta de l’AMPA us convoca el pròxim dijous dia 13 DE JUNY, A LES 16:00, al pavelló de l’escola, a la sessió extraordinària de l’ASSEMBLEA GENERAL, amb el següent

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (de 16 de novembre de 2018)

2. Renovació dels càrrecs de la JUNTA vacants

3. Aprovació de la memòria anual d’activitats

4. Precs, preguntes i suggeriments

La vostra presència és molt important.

L’AMPA funciona gràcies a molta gent, entre les quals hi ha les persones que assumeixen voluntàriament responsabilitats en les diferents comissions i grups de treball i la renovació és necessària per a enriquir la nostra tasca i garantir la representativitat de totes les famílies.

A la reunió, diferents membres de les comissions i els grups de treball explicaran el que estan fent i podreu parlar amb ells.

Animem tothom, però en especial les noves famílies que s’han incorporat enguany com a socis de l’AMPA, a participar-hi i a implicar-s’hi, segons la disponibilitat de cadascú.

Si no podeu venir a la reunió, però teniu interès i disponibilitat per a formar part d’alguna comissió o grup de treball, feu-nos-ho saber per correu electrònic a l’adreça hola@ampagavina.org.

 

Si voleu fer servir el servei de guarda podeu apuntar-vos ací