Inscripció soci AMPA

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Com sabeu, tradicionalment a l’escola totes les famílies hem format part de l’associació de mares i pares. Tot i això, per requisits legals i per a gestionar el tractament de dades i els drets d’imatge, la junta directiva de l’AMPA vam acordar recentment demanar i recollir les autoritzacions i les dades de tots els pares i mares de l’escola tal com correspon.
Ja sabeu que les activitats que organitza l’AMPA reverteixen en els alumnes i en l’escola, i descansen sobre tres eixos:
– Formació per a pares i mares: l’AMPA organitza xarrades, tallers, jornades formatives, etc.


– Suport a la comunitat escolar: l’AMPA col·labora amb la biblioteca actualitzant el fons de llibres, ajudant en la catalogació, etc.; col·labora econòmicament en l’adquisició de material esportiu per a l’escola o en la remodelació d’algunes instal·lacions del centre (pati, biblioteca, etc.); organitza xarrades i tallers per als alumnes (animacions lectores, concurs de lectura, activitats extraescolars, tallers de Música i gènere, etc.); i també finança una part dels viatges dels alumnes de Secundària.


– Lleure i cultura: l’AMPA organitza eixides culturals per a conéixer el nostre territori i patrimoni, col·labora en les Trobades d’Escola en Valencià, organitza jornades lúdiques i de formació (AMPAfest)…


En la propera assemblea extraordinària de l’AMPA proposarem reduir la quota d’aquest curs a 20 € per família. El rebut se seguirà girant com fins ara per mitjà de l’escola, per tant no necessitem que ens doneu les dades bancàries: omplint el formulari ja doneu l’autorització per a fer-ho. Així, només girarem el rebut a aquelles famílies que ens hagen donat l’autorització amb aquesta butlleta. Això significa que només aquestes famílies es podran aprofitar de totes les activitats que organitza l’AMPA, i que hem recordat més amunt.

Ens agradaria que, si el curs passat no vau donar-vos d’alta com a socis, omplíreu aquest formulari per a facilitar-nos la tasca. Donada la situació sanitaria actual, l’hem fet online equivalent a la inscripció en paper que alguns ja vau signar el curs passat. Si ja la vau omplir no cal que ho torneu a fer.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Moltes gràcies.