Convocatòria assemblea 17 desembre 2021

La junta de l’AMPA us convoca el proper divendres dia 17 DE DESEMBRE A LES 15:00, en primera convocatòria i, en cas de no haver quòrum, en segona  convocatòria mig hora després, a la pinadeta del poliesportiu pavelló, a l’assemblea extraordinària de l’ASSEMBLEA GENERAL, amb el següent

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (de 6 d’octubre de 2021)
2. Aprovació del pressupost 2021/2022
3. Elecció membres Junta Directiva vacants
4. Precs, preguntes i suggeriments

La vostra presència en molt important.
L’AMPA funciona gràcies a molta gent, entre les quals estan les persones que assumeixen voluntàriament responsabilitats a les diferents comissions de treball i la renovació és necessària per enriquir la nostra tasca i garantir la representativitat de totes les famílies.

A la reunió diferents membres de les comissions explicaran el que estan fent i podreu parlar amb ells.

Animem a tothom, però en especial a les noves famílies que s’han incorporat enguany com a socis de l’AMPA, a participar-hi i a implicar-s’hi, segons la disponibilitat de cadascun.

Si no podeu venir a la reunió, però teniu interès i disponibilitat per formar-ne part d’alguna d’elles, feu-nosho saber per e-mail al hola@ampagavina.org